Zenobia

Shisha-Bar

Breitscheidstraße 5
90459 Nürnberg - Tafelhof

Anfahrt